Få hjälp med MIG svetsning

MIG svetsning är en variant av svetsning du kanske behöver? När man talar om MIG svetsning så står det för Metal Inert Gas. Denna typ av svetsning är en bågsvetsprocess som använder en kontinuerlig solid trådelektrod som värms upp och matas in i svetsbadet från en svetspistol. De två basmaterialen smälts samman och bildar en sammanfogning. Pistolen matar en skyddsgas längs elektroden som hjälper till att skydda svetsbadet från luftburna föroreningar. Du kan hos ABL Tråddetaljer få hjälp med denna typ av svetsning. De har även andra manuella svetsmetoder som:

  • TIG-svetsning
  • Stuksvetsning
  • Punktsvetsning
  • Pressvetsning

De erbjuder även så kallad robotsvetsning med CMT teknik. Den ger då en fin svets utan svetsloppor.

Varför använda svetsning med MIG?

MIG svetsning är den metod som fungerar bra när man vill foga samman material som är metalliska. Det gäller då oftast material som är legerade så som rostfritt stål samt även för aluminium och koppar. Är det olegerat eller låglegerat stål, då passar det bättre med MAG svetsning.

Flera bra tjänster hos ABL

Hos ABL finns det inte bara olika typer av svetsning utan de erbjuder även andra tjänster. Det som de är allra bäst på, det är trådbockning. Det är då en process där man formar tråd till specifika former. Det med hjälp av särskilda maskiner. Sedan har ABL även andra tjänster som omfattar automatpressning, efterbearbetning samt rörbockning. Så har du behov av hjälp med att svetsa eller behöver någon av deras andra tjänster, se då till att ta kontakt med detta företag. Du kan läsa mer om respektive tjänst på deras hemsida.