Gå en APV utbildning

Funderar du på att gå en APV utbildning? En APV utbildning är det samma som Arbete på väg. Du kan hitta denna utbildning hos Motivera Utbildning. Det finns krav på att den som arbetar på eller vid väg, har rätt kompetens. Även om man säger arbete på väg, så gäller kraven även du som sysslar med järnvägs- och gatuprojekt. På Trafikverket kan man läsa att APV är kompetens för arbete på väg. Det är ett samlingsbegrepp som gäller flera olika krav och det gäller att välja det utifrån vad det är för arbetsuppgift du har. De tre stegen som finns är Grundkompetens APV, kompetenskrav APV utförare och kompetenskrav APV styra och leda. I vissa fall krävs ett godkänt certifieringsprov. Den är personlig och gäller även om du byter arbetsgivare.

Arbete och säkerhet på väg

Om du har behov av en APV utbildning så kan du hos Motivera Utbildning hitta Arbete på väg nivå 1 och 2. Eller numera betecknas det som Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Med denna utbildning kan du få bra förberedelse för att göra ditt kompetensprov hos Trafikverket. Alla som utför arbeten som påverkar eller påverkas av andra trafikanter, måste ha en allmän grundkompetens. Det är ett obligatoriskt krav. Motivera Utbildning erbjuder kvalitetssäkrad APV utbildning för dig som utför arbete på väg. Under deras utbildning får du fördjupad kunskap i vilka lagar och regler som gäller för den som utför vägarbete samt hur dessa regler ska tillämpas vid olika typer av arbete. Om du vill veta mer om denna utbildning eller se vad de har för andra kurser, besök deras hemsida.